Har vi rätt till adoption?

Kan vi som familjehem adoptera barnet?

Ett familjehemsplacerat barn kan inte adopteras utan föräldrarnas medgivande under förutsättning att föräldrarna står som vårdnadshavare. Om föräldrarna godkänner att barnet adopteras och rätten godkänner familjehemmet som adoptivföräldrar finns däremot inget juridiskt hinder för att en adoption genomförs.

Om föräldrarna däremot inte står som vårdnadshavare innebär det att de inte kan motsätta sig en adoption men i praktiken vill rätten ändå ha med sig föräldrarna i ett sådant stort beslut. Sammanfattningsvis kan man säga att det är mycket ovanligt att familjehemsplacerade barn blir adopterade av familjehemsföräldrarna men det förekommer.