Vilken åldersgräns är det?

Här finns information om åldersgräns.

Nej det finns ingen formell åldersgräns. Det viktiga är att du är en klok och trygg vuxen som bedöms som lämpligt att ta hand om någon som är i behov av extra stöd. Oavsett din ålder genomgår du, precis som alla andra, en omfattande familjehemsutredning av erfarna socialarbetare innan du godkänns som familjehem.