Kan jag arbeta på annat jobb samtidigt som uppdrag?

Här finns information om vad som gäller om du har ett annat jobb.

Ja i vissa fall kan du det. Allt beror på det individuella barnets behov. Vissa barn har behov av mer stöd antingen på grund av egen problematik eller på grund av sina tidigare upplevelser och erfarenheter.

I början av en placering är det antagligen viktigt att du finns där hela tiden för barnet men allt eftersom tiden går är tanken att ni ska leva precis som en ”vanlig” familj. Det finns vissa typer av familjehem, så kallade kobitiva familjehem, där man tar emot framförallt ungdomar med beteendeproblematik, i dessa familjehem är det viktigt att en vuxen ägnar sig helt åt det placerade barnet.