Vad händer efter vi blivit godkända?

Här finns information om efter godkännande.

Antingen blir man utredd och godkänd som familjehem där det redan finns ett specifikt barn i åtanke exempelvis vid anhörigplaceringar. Då kanske barnet faktiskt redan bor i familjehemmet. I dessa fall övergår då familjehemmet från att vara ett jourhem till att bli ett familjehem vilket i praktiken innebär bland annat justeringar av den ekonomiska kompensationen. I andra fall utreds man och blir godkänd som familjehem utan att ett specifikt barn finns i åtanke och då sker en matchning av barn mot familjehem och därefter placeras barnet i familjehemmet. Denna placering kan antingen ske lugnt och stilla under en kortare tidsperiod exempelvis i de fall barnet redan är placerat i ett jourhem eller helt abrupt.