Ekonomisk ersättning, 2019.

Här finns information om ekonomisk ersättning för 2019

Som familjehem/jourhem/kontaktfamilj är man uppdragstagare åt socialnämnden och inte anställd av socialnämnden. Du/ni får alltid en ekonomisk ersättning eller ett arvode då du/ni tar emot ett familjehemsplacerat barn men hur stor den ersättningen blir beror på uppdragets omfattning och barnets ålder.

Hur stor den ekonomiska ersättningen blir varierar därför från fall till fall. Den ekonomiska ersättning man får ska alltså stå i proportion till uppdragets svårighetsgrad och barnets ålder. Den ekonomiska ersättningen eller arvodet du får är pensions- och sjukpenninggrundande vilket också innebär att det är en beskattningsbar ersättning som ska tas upp i din deklaration.

Däremot ger det dig inte rätten till A-kassa, semesterersättning eller semesterlön. Som familjehem har du/ni också rätt till en omkostnadsdel. Omkostnadsdelen ska svara upp mot barnets behov exempelvis mat, fickpengar, kläder, fritidsaktiviteter och andra saker ett barn behöver utifrån sin ålder. När barnet fyller 13 år höjs omkostnadsdelen.

Den ekonomiska ersättningen du/ni får som familjehem är pensions- och sjukpenninggrundande men det är däremot inte omkostnadsdelen. Däremot får du göra avdrag för omkostnadsdelen i din deklaration.