Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är ett hem som mot viss ersättning tar emot barn, unga, vuxna eller föräldrar och barn tillsammans, för en kortare eller längre tidsperiod. Kommunen har som ansvar att se till att barn och ungdomar inte lever under förhållanden som hotar deras välbefinnande och utveckling. Ett av de sätt som kommunen kan agera på är att sätta barnet i en fosterfamilj sk. familjehem. Det är viktigt när ett barn behöver placeras att det finns en familj som kan kan tillgodose behoven hos barnet.

Funderar du på att bli familjehem? Då är det vissa saker du noga bör tänka igenom innan du slutgiltigt bestämmer dig. Att öppna sitt hem för en annan familj och deras barn är en viktig uppgift som kräver tid, tålamod och engagemang.

Ett barn som placeras utanför hemmet behöver en säker och stabil uppfostran, en bra familjehemsplacering kan vara barnets förmåga att få en säker och stabil uppfostran

Det finns ett stort behov av familjehem som har insikt och kunskap om barnens kulturella, religiösa och språkliga bakgrund,och som kan bidra till att skapa koherens och kontinuitet i barnets liv.

Har du detta och vill bli familjehem kontaktar du socialtjänsten i din hemkommun alternativt en konsulentstödd organisation. Då startar erfarna socialarbetare upp en familjehemsutredning för att se om de kan godkänna er som familjehem. Ett barn kan placeras i ett familjehem av olika orsaker.

Det kan handla om problematik hos föräldrarna som gör att de inte kan svara upp mot barnets behov, exempelvis ett aktivt missbruk eller en psykisk sjukdom. Det kan också handla om problematik hos barnet som gör att föräldrarna inte kan tillgodose barnets behov eller att barnet behöver byta miljö.

I vissa fall saknas föräldrar helt genom dödsfall eller genom att föräldrarna bor i ett annat land. Generellt sett kan man säga att målet med en familjehemsplacering alltid är att barnet så småningom ska kunna återplaceras i sin ursprungsfamilj.

Vill du läsa mer?

  • Ekonomisk ersättning (Uppdaterad 2018)
  • Vem kan bli ett familjehem?
  • Vad är ett jourhem?
  • Vad är en kontaktfamilj?