Bli familjehem som homosexuell?

Här finns information om vad som gäller för homosexuella.

Absolut! Alla barn har olika behov och därför behövs olika familjekonstellationer i ett familjehem. Oavsett sexuell läggning genomgår man samma typ av utredning som alla andra när man ansöker om att bli familjehem. Det viktiga är, som alltid, att det godkända familjehemmet matchas mot det specifika barnets behov.