Hur går en utredning till?

Här finns information om hur en utredning går till.

Innan man eventuellt blir godkänd som familjehem måste man genomgå en omfattande utredning som görs av erfarna socialarbetare i din hemkommun. I utredningen ingår bland annat djupgående intervjuer, referensinhämtning och utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. I vissa fall inhämtas också uppgifter från försäkringskassa och kronofogdemyndigheten. Alla kommuner har sina egna utredningsmetoder men de vanligaste är:

PRIDE, som innebär att man samtidigt som man utreds får utbildning. Inom PRIDE metodiken används en så kallad livsbok där du som utreds får fylla i uppgifter om dig och din livshistoria. Tillsammans med socialarbetaren går du igenom del för del i just din livsbok.

Kälvesten, som innebär att du genomgår en längre djupintervju som socialarbetaren sedan tolkar tillsammans med en erfaren psykolog. I denna tolkning kartläggs dina starka respektive svaga sidor.

Ett hem att växa i, som är både en utredning och en utbildning som tagits fram av socialstyrelsen. Metoden innebär att du får fylla i ett formulär med 59 frågor som ska ge svar på huruvida just du är lämplig som familjehem.

Exempel på frågor som ingår i en utredning kan vara om din/er bakgrund, huruvida ni är överens om att bli familjehem, boendesituation, arbetssituation, socialt nätverk och syn på barnuppfostran.

Det kan ta olika lång tid innan du får reda på om du/ni blivit godkända som familjehem. Orsaken kan handla om allt mellan arbetsbelastning för den aktuella socialarbetaren till att det för tillfället inte finns några barn som ska placeras. Just matchningen familjehem-barn är av största vikt för en lyckad placering.