Hur länge pågår en placering?

Här finns information om hur länge en placering kan pågå.

Ett barn kan placeras i ett familjehem av olika orsaker. Det kan handla om problematik hos föräldrarna som gör att de inte kan svara upp mot barnets behov, exempelvis ett aktivt missbruk eller en psykisk sjukdom. Det kan också handla om problematik hos barnet som gör att föräldrarna inte kan tillgodose barnets behov eller att barnet behöver byta miljö.

I vissa fall saknas föräldrar helt genom dödsfall eller genom att föräldrarna bor i ett annat land. Generellt sett kan man säga att målet med en familjehemsplacering alltid är att barnet så småningom ska kunna återplaceras i sin ursprungsfamilj. När detta kan ske beror antingen på föräldrarnas förmåga att svara upp mot barnets behov eller att barnets problematik förändrats.

När det sker, eller om det alls sker, vet man oftast inte på förhand. Men det finns naturligtvis situationer där en återplacering aldrig blir möjlig, exempelvis i de fall de biologiska föräldrarna är avlidna. I dessa fall är målet alltid att barnet ska kunna växa upp i familjehemmet.