Vad är en kontaktfamilj?

Här finns information om kontaktfamilj

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj och avlastningsfamilj är två olika benämningar på samma fenomen. Vissa barnfamiljer behöver avlastning ibland för att orka med de utmaningar de ställs inför. Det kan handla om föräldrar som är ensamma om allt ansvar för sin familj och därför behöver avlastning ibland för att orka med alla krav som riktas mot dem.

Det kan handla om barn som har stora behov kanske på grund av en funktionsnedsättning eller på grund av en sjukdom. Att då få komma ett par dagar till en kontaktfamilj kan avlasta både föräldrar och eventuella syskon och ge barnet möjlighet till miljöombyte och möjlighet att få träffa vuxna som har förnyad energi och engagemang. Som kontaktfamilj tar man alltså regelbundet emot barn i sitt hem som annars varaktigt bor med sina biologiska föräldrar. Ofta sker dessa besök regelbundet men längden och frekvensen på besöken kan variera från fall till fall men handlar kanske om en helg i månaden och delar av skollov. Som kontaktfamilj är tanken att man ska prioritera barnet och hans eller hennes behov under den period barnet vistas i familjen.

Vissa barn som placeras i kontaktfamilj har stora behov, kanske stora medicinska behov medan andra barn har samma typ av behov som andra jämnåriga barn. Det här gör att den ekonomiska ersättningen till kontaktfamiljer skiljer sig åt just beroende på svårigheten i uppdraget och längden och frekvensen på barnets vistelse. Men samma regler gäller som alltid, det vill säga att den ekonomiska ersättningen är skattepliktig och därmed pensionsgrundande till skillnad från omkostnadsdelen som är skattebefriad. Generellt sett stiger omkostnadsdelen med barnets ålder.

För att komma ifråga för att arbeta som kontaktfamilj krävs inga speciella förkunskaper. Det viktiga är att man är en trygg och stabil vuxen som har tid, engagemang och lust att ta sig an ett barn vissa tider under månaden. Eftersom att alla barn har olika behov är det viktigt för socialtjänsten att ha olika typer av familjer att välja mellan då man väljer ut en kontaktfamilj. Barnets behov ska matchas med kontaktfamiljens förutsättningar. Som kontaktfamilj kan du vara ensamstående eller sammanboende, du kan ha egna barn eller sakna egna barn. Alla typer av familjer behövs. Du kan bo på landet eller i stan och du kan bo i villa eller i lägenhet. För att bli kontaktfamilj kontaktar du socialtjänsten i din hemkommun och ber dem starta upp en utredning för att se om just du/ni lämpar er som kontaktfamilj.