Medlemsvillkor

Vi vill uppmärksamma dig på att EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som ersätter vår personuppgiftslag. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

Ta en stund och läs igenom de uppdaterade villkoren som börjar gälla den 25 maj 2018. Om du av någon anledning inte längre önskar vara medlem kan du när som helst meddela oss detta.
Medlemskapet för privatpersoner är gratis. För att bli medlem ska du lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter för registrering. Att du lämnar uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för att du ska kunna bli medlem och för vi ska kunna fullgöra avtalet. För att bli medlem i måste du ha fyllt 18 år.

Våra medlemsförmåner

Som medlem kan du få erbjudanden om att bli familjehem. Du kan uppdatera dina uppgifter på "Min sida" på hemsidan.

Behandling av dina personuppgifter

När du blir medlem lagras de uppgifter du lämnar i vår kunddatabas. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och från våra samarbetspartners. Det kan avse uppgifter som gör att vi kan tillhandahålla en så bra service som möjligt för dig. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskapet och för att kunna ge dig anpassade erbjudanden baserat på din profil samt för marknadsföring, statistik och andra analysändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Vår behandling av personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke som lämnas när du accepterar villkoren Fammiljehem. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar detta samtycke så kommer ditt medlemskap att avslutas. Behandling av dina personuppgifter för statistik- och analysändamål samt direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på affärsmässiga och kommersiella intressen.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas senast inom ett år efter uppsägningen.
Du kan när som aktivera eller avaktivera dig för exponering på "Min sida" på hemsidan och därigenom återkalla ditt samtycke till att synas eller att få anpassade erbjudanden.

Du kan när som helst se information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar och själv justera eller kompletteras dina uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstifning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om Du har frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du mejla oss. Om du har klagomål om behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Mottagare av dina personuppgifter

Professionella aktörer i vårt nätverk kan komma att ha tillgång till dina personuppgifter så att du kan få erbjudanden från dem. Om de kommer att behandla dina personuppgifter, så kommer vi att ingå ett avtal med sådana aktörer för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Villkorsändringar

Vi äger rätt att ändra villkoren för medlemskapet. Villkorsändring träder i kraft 30 dagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. Gällande villkor kommer att anslås på hemsidan. Om du inte accepterar en villkorsändring har du möjlighet att säga upp medlemskapet.
Uppsägning av ditt medlemskap

Medlemskapet gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Vi kan säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet eller annat skäl

"Force Majeure" - skador som inte kan förutsägas
Vi är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om vi själva vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Vi är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om vi är varit normalt aktsam.
Allmänna villkor

Cookies

Vår webbsida använder sig, som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida.

Våra cookies hjälper oss att:
Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser. Möjliggöra att du enkelt kan sprida innehåll vidare i sociala nätverk såsom Facebook och Twitter. Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig. Sparar dina inställningar från ena besöket till nästa. Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan. Ge dig relevant information på vår egen och andras webbsidor.

Vi använder inte cookies till att:
Samla in information. Spara personlig information om dig utan ditt samtycke. Skicka vidare personlig information till tredje part.

Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies
Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som du som medlem anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Informationen beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.