Vem kan bli familjehem?

Ja i stort sett kan vem som helst bli familjehem. Syftet med ett familjehem är att kunna ta emot ett barn, en ungdom, en vuxen eller föräldrar och barn för en kortare eller en längre period. Ett familjehem ska bland annat stå för trygghet, omtanke, rutiner, vägledning och kärlek men också kunna stå för kontakter utåt exempelvis med de biologiska föräldrarna, socialtjänsten, skolan och andra aktörer som ingår runt den som är placerad i familjehemmet.

I egenskap av familjehem behöver man inte vara ”perfekt” men man ska ha viljan, tiden och engagemanget att kunna ta emot en annan människa i sitt hem, därför är det viktigt att noga tänka igenom sitt beslut. Om man beslutat sig och vill bli familjehem kontaktar man socialtjänsten i sin hemkommun där erfarna socialarbetare startar upp en familjehemsutredning för att utröna lämpligheten hos det presumtiva familjehemmet.