Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Familjehem, Jourhem och kontaktfamiljer. Har du andra frågor än vad som står här? Ta då gärna kontakt med oss!

Vanliga frågor & svar

 • Information om ekonomisk ersättning

  Läs mer

 • Ett familjehem tar varaktigt emot placerade barn, ungdomar eller vuxna med barn för vård och omsorg på samma sätt som i en vanlig familj.

  Läs mer

 • Förenklat kan man säga att alla som är trygga friska vuxna med stabila ekonomiska och sociala situationer har förutsättningar att bli godkända som familjehem.

  Läs mer

 • Ett förstärkt familjehem tar emot svårare och mer omfattande uppdrag.

  Läs mer

 • Ett jourhem tar emot akuta placeringar under en begränsad tidsperiod.

  Läs mer

 • Ett kobitivt familjehem har speciell utbildning i kognitiv- och beteendeträning i syfte att hjälpa ungdomar till konstruktiva beteendemönster.

  Läs mer

 • En integrationsfamilj stöttar barn och unga som kommer från andra länder.

  Läs mer

 • En utredningsfamilj tar emot placeringar under tiden socialtjänsten utreder barnets behov.

  Läs mer

 • En kontaktfamilj fungerar som en avlastningsfamilj under en given period varje månad.

  Läs mer

 • Till ensamkommande flyktingbarn räknas personer under 18 år som av olika anledningar flyr till Sverige utan vuxna anförvanter. Ofta är orsaken till att dessa barn flyr sina hemländer krig, förtryck och tortyr. Eftersom att dessa personer är under 18 år är det vistelsekommunens ansvar att placera dessa barn antingen på särskilt avsedda boenden eller i familjehem.

  Läs mer

 • Kortfattat kan man säga att man behöver vara en trygg vuxen med stabila ekonomiska förutsättningar.

  Läs mer

 • En familjehemsutredning är omfattande och görs av erfarna socialarbetare. Syftet med utredningen är att på djupet utreda huruvida du/ni är lämpliga som familjehem.

  Läs mer

 • Nej.

  Läs mer

 • Det varierar från fall till fall och beror på barnets individuella behov.

  Läs mer

 • Då matchas ett barn som behöver placeras med det aktuella familjehemmet.

  Läs mer

 • Förhoppningen är att barnet ska bo kvar i familjehemmet fram tills barnets eller föräldrarnas problematik är lösta. När det kan ske varierar naturligtvis från fall till fall.

  Läs mer

 • Ja det är fullt möjligt.

  Läs mer

 • Ja, det allra viktigaste är att placeringen är trygg.

  Läs mer

 • Det är oerhört ovanligt men i yttersta undantagsfall kan detta förekomma.

  Läs mer

 • Genom att klicka på länken läs mer så kan du läsa övriga frågor.

  Läs mer